The Toppers of Our Lady Of Salvation High School

Names of the Toppers


 • DEVENDRA RATHOR
 • CLIVE GONSALVES
 • NITIN HARIYA
 • NIMISH PRADHAN
 • VIJAY RASQUINA
 • CHANDRASHEKAR SHETTY
 • SUBODH DAVE
 • SATISH PRABHU
 • SANJAY SINGH
 • SAYEE ANIKRREDDI
 • PRASHANT DABHOLKAR
 • VIKAS KSHETRAPAL
 • RAJESH PARMESHWARAM
 • VIVEK KHETAN
 • KEITH D’SILVA
 • SUNIL BRITTO
 • MRIDUL PENTAPALI
 • PANDIT PURVIN
 • BADRISH CHNDRAMOULI
 • MITUN JOSHI
 • ABHISHEK UHE
 • NIRANJAN AROSKAR
 • ABHISHEK HODAVADEKAR
 • DEVANG VERA
 • GAURESH INDULKAR
 • SANTOSH GAJULA
 • PRATHAMESH REGE
 • KSHITIJI JAYAKAR
 • HARDIK DEDHIA
 • SACHIN CHAVRE
 • NIKHIL MORE
 • CHINMAY KOLAMKAR
 • KARAN SHAH
 • SURAJ YEVALE
 • VARAD RAWAT
 • SHASHANK NAYAK
 • SHASHANK SAKHRE
 • AKHIL SINGH
 • HARSHIT AGARWAL
 • ROHIT MANDAVKAR
 • ARYAN MEHTA

Batch Year


 • 1975-76
 • 1976-77
 • 1977-78
 • 1978-79
 • 1979-80
 • 1980-81
 • 1981-82
 • 1982-83
 • 1983-84
 • 1984-85
 • 1985-86
 • 1986-87
 • 1987-88
 • 1988-89
 • 1989-90
 • 1990-91
 • 1991-92
 • 1992-93
 • 1993-94
 • 1994-95
 • 1995-96
 • 1996-97
 • 1997-98
 • 1998-99
 • 1999-00
 • 2000-01
 • 2001-02
 • 2002-03
 • 2003-04
 • 2004-05
 • 2005-06
 • 2006-07
 • 2007-08
 • 2008-09
 • 2009-10
 • 2010-11
 • 2011-12
 • 2012-13
 • 2013-14
 • 2014-15
 • 2015-16